بایگانی‌های محمدرضا منجذب | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چرا بودجه ۱۴۰۰ در مسیر توسعه نیست؟ 23 آذر 1399

چرا بودجه ۱۴۰۰ در مسیر توسعه نیست؟

محمدرضا منجذب، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن برشمردن تفاوت های بودجه توسعه ای با بودجه پوپولیستی، تصریح کرد که نگاه غیرتوسعه ای بر بودجه 1400 حاکم است.