بایگانی‌های قیمت لوازم خانگی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
صنعت لوازم خانگی حمایت دولت و مجلس را هم می خواهد 11 مهر 1400

صنعت لوازم خانگی حمایت دولت و مجلس را هم می خواهد

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران وظایف تولیدکنندگان و حاکمیت را در راستای حمایت مقام معظم رهبری از این صنعت برشمرد.