بایگانی‌های فرشید شکرخدایی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
ارتقای کیفی در صنعت قطعه با اجرای طرح سه ساله انجمن مدیریت کیفیت ایران+نامه به معاون اول 06 مهر 1399

ارتقای کیفی در صنعت قطعه با اجرای طرح سه ساله انجمن مدیریت کیفیت ایران+نامه به معاون اول

انجمن مدیریت کیفیت ایران با تدوین یک طرح سه ساله و ارسال نامه ای به معاون اول ریاست جمهور به دنبال اجرای طرح مدل کلان توسعه مدیریت کیفیت در صنعت قطعه است تا با شناسایی گلوگاه های کیفی نسبت به شناسایی چالش های کیفیت در خطوط تولید قطعه سازان اقدام کند که این امر منوط به موافقت مدیران دولتی است.