بایگانی‌های فرشاد مومنی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
خرید محبوبیت برای خود به هزینه نظام ملی قبیح و محکوم است 28 آبان 1399
فرشاد مومنی:

خرید محبوبیت برای خود به هزینه نظام ملی قبیح و محکوم است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: پدیده شگفت‌انگیزی که اخیراً مشاهده می‌شود اینکه یکی از اضلاع کلیدی مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور ناگهان ژست اپوزیسیون به خود گرفته است. این موضوع حکایت از آن دارد که همه ما به شدت نیازمند گفت‌و‌گوهای بیشتری با یکدیگر هستیم، برداشتم این است که فقدان گفت‌و‌گوهای ملی شفاف و صریح و باز شدن افراطی راه برای فرصت‌طلبان، چاپلوسان و افراد کمتر صلاحیت‌دان در کارهای تخصصی به ضرر کل کشور تمام شده است.

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی 24 آبان 1399

رانت توزیع شده از محل شوک ارزی، بیشتر از کل رانت توزیع شده از محل خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۷ برای تامین کسری مالی خود متوسل به وارد کردن شوک های بسیار فاجعه ساز به نرخ ارز شد که محاسبات نشان می‌دهد رانت توزیع شده ضد توسعه‌ای از محل این شوک های بزرگ از کل رانت توزیع شده از محل خام‌فروشی در اقتصاد ایران بالاتر رفته است، یعنی ما به سمت گونه های شبه غارتی حرکت می‌کنیم که در آن عامه مردم و فرودستان در اثر سیاست گذاری های شبه ناک در معرض فشارهای وحشتناک قرار دارند و طبقه متوسط درآمدی به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند و این بهایی است که برای افراد غیر مولد پرداخت میشود.

به نام تولید، به کام خام فروشی 20 آبان 1399

به نام تولید، به کام خام فروشی

فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه نتیجه باد کردن بورس به اسم تقویت تولید این بود که در دوره‌ی سال‌های 1387 تا 1398 در حالی که کل بورس 6.3 برابر شده پتروشیمی‌ها عمدتاً خام فروش 28.5 برابر شده و بانک‌ها 9.6 برابر شده ، اظهار کرد: از نظر الگوی سرمایه‌گذاری‌ها نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خطای راهبردی وحشتناک کرد و ما را به سمت خام فروشی بسیار شکنندگی آور و آسیب زا کشاند، به طوری که 70 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها طی ده سال گذشته به صنایع پالایشگاهی، پتروشیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی تعلق گرفت و سهم 20 رشته‌ی دیگر که سهم 60 درصدی در اشتغال صنعتی دارند، در سرمایه‌گذاری‌ها 30 درصد بوده است.