بایگانی‌های عبدالله مشکانی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
آیا حل مشکل تورم در کوتاه مدت ممکن است؟ 10 خرداد 1400

آیا حل مشکل تورم در کوتاه مدت ممکن است؟

عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است ناترازی هایی که در صندوق های بازنشستگی، حوزه بانکی و مالیات وجود دارد در کوتاه مدت قابل حل نیست، نیاز به صورت ساختاری دارد و حداقل ۱۰ سال زمان می‌برد. اما در کوتاه مدت تنها راه حل فروش نفت است تا این بخش از کسری بودجه برطرف شود. در غیر این صورت کسری بودجه فشار نقدینگی و فشار نقدینگی فشار تورم ایجاد خواهد کرد.

بهترین راه تامین منابع کالابرگ الکترونیک 06 آذر 1399

بهترین راه تامین منابع کالابرگ الکترونیک

عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که در شرایط کنونی دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منایع مازاد آزاد شده از آن را به طرح یارانه کالاهای اساسی که در قالب کالابرگ اجرا خواهد شد، تخصیص دهد.