بایگانی‌های سکه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
تا میانه آبان شاهد نوسانات شدید اقتصادی خواهیم بود 22 مهر 1399
پیش بینی بازارهای مالی:

تا میانه آبان شاهد نوسانات شدید اقتصادی خواهیم بود

فرزاد هاشمی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اقتصاد تحت تاثیر سیاست‌های دولتی و حاکمیتی قرار گرفته و به نظر می رسد مسئولان فعلاً حوزه اقتصاد را رها کردند تا با توجه به شرایط جدید دولت آمریکا و مدل مذاکرات تصمیم گیری کنند، بنابراین پیش بینی می‌شود که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوسانات شدید اقتصادی در کشور تجربه شود.