بایگانی‌های رشوه | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
قراردادهای عمومی؛ مستعد فساد 24 آبان 1399

قراردادهای عمومی؛ مستعد فساد

شهرام حلاج‌، پژوهشگر نظام فنی و اجرائی و معاملات بخش عمومی، با بیان اینکه که از بین انواع مفاسد محتمل در دولت، از بین ۸ حوزه‌ای که شناسایی شده در آن ها رشوه پرداخت می شود، در بخش تدارکات و قراردادهای عمومی بیشترین حجم رشوه مبادله شده که همان بخشی است که در آن کارگزاران دولت فرصت هایی در اختیار دارند که به اسم و با پول ملت در اختیار دیگران قرار دهند و مشارکت عمومی و خصوصی هم یک قرارداد دولتی است که یک طرف آن بخش عمومی است که به اسم و با منابع و دارایی های مردم است.