بایگانی‌های دانش‌بنیان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
لزوم حمایت دولت از طرح های دانش بنیان فولادی 19 اسفند 1399
یک تحلیلگر خطوط انتقال فولادی خبر داد

لزوم حمایت دولت از طرح های دانش بنیان فولادی

تحلیلگر صنعت فولاد گفت:استفاده از قطعات و محصولات تولید داخل نیاز به ریسک پذیری و سرمایه گذاری دارد و بخش خصوصی به دلیل این که ماهیت فعالیت خود را بر اساس سوددهی تعریف می کند، حاضر به چنین فعالیتی نمی شود. از طرف دیگر با توجه به ظرفیت های داخلی نباید از این حوزه غافل شد.