بایگانی‌های دارایی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
پایان تورم دارایی‌ها و آغاز تورم کالاهای مصرفی و خدمات 15 دی 1399
پیش بینی تورم طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

پایان تورم دارایی‌ها و آغاز تورم کالاهای مصرفی و خدمات

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، به طور کلی تورم در سه مرحله متوالی به ترتیب افزایش قیمت دارایی ها، کالاهای مصرفی و خدمات اتفاق می‌افتد که در حال حاضر مرحله سه ساله تورم دارایی ها در اقتصاد ایران سپری شده و مرحله سه ساله کالاهای مصرفی و خدمات شروع شده است.