بایگانی‌های توسعه، خودرو، ارز، تحریم، مرتضی مصطفوی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
عامل اصلی در نوسانات بازار خودرو نرخ ارز است نه مالیات! 26 اردیبهشت 1400

عامل اصلی در نوسانات بازار خودرو نرخ ارز است نه مالیات!

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است طرح مالیات بر خودروهای لوکس تاثیری در بازار خودرو ندارد، چراکه نیاز اقتصاد ایران و صنعت خودرو، زیرساخت و شفافیت است و از طرف دیگر عمده‌ترین متغیری که بازارهای غیرمولد مثل خودرو، ارز و طلا را تحت تأثیر قرار داده، نرخ ارز و تنش های بین المللی است.