بایگانی‌های توسعه، بورس، سیاوش وکیلی، سهامدار خورد، دخالت دولت | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
از بی‌رغبتی حقیقی‌ها تا تجمع مالباختگان 25 فروردین 1400
سرنوشت بازار سرمایه در ایران

از بی‌رغبتی حقیقی‌ها تا تجمع مالباختگان

سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است به دلیل مداخلات روزمره، عمیق و تمام عیار دولت، بازار سرمایه ایران هیچ وقت نمی تواند رشد سالم و طبیعی داشته باشد که عدم رغبت عمومی به بازار سرمایه از طرف حقیقی ها نتیجه این وضعیت است؛ در حال حاضر هم با عوارض اجتماعی این پدیده، یعنی مالباختگان مواجه هستیم و بنابراین دولت باید پای خود را از بازار سرمایه بیرون بکشد.