بایگانی‌های برنج | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
چگونه برنج یارانه‌ای بگیریم؟ 03 مهر 1400

چگونه برنج یارانه‌ای بگیریم؟

در حالی که قیمت برنج ایرانی در بازار از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرده و واردات برنج ممنوع است اما دولت توزیع برنج خارجی انبار شده با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان را آغاز کرده. اما چطور می‌توان این برنج ارزان دولتی را خرید؟