بایگانی‌های بازارهای مالی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
هدایت سرمایه گذاران با تحلیل هم حرکتی بازارهای مالی 07 آبان 1399

هدایت سرمایه گذاران با تحلیل هم حرکتی بازارهای مالی

علی حسین صمدی، اقتصاددان، بر اساس یک پژوهش در زمینه شناخت هم حرکتی بازارهای مالی شامل بازارهای سهام، نرخ ارز، سکه طلا و بورس نفت، اظهار کرد: نفت در همه بازه‌های زمانی و در دوره های عادی و غیر عادی اقتصاد هم حرکتی ضعیفی با سه بازار دیگر در ایران دارد، اما ا وقوع تحریم ها، اثر مثبت و معناداری بر افزایش هم حرکتی بین دو متغیر ارز- طلا داشته و نرخ ارز و قیمت طلا نیز در دوران ابتدایی شروع یک بحران می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو به سرمایه گذار بازار سهام، سیگنال صحیحی برای سرمایه گذاری ارایه کند.