بایگانی‌های اقتصاد سیاسی | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان 02 آذر 1399

بازی‌گردانی رانت‌جوها در نظام تصمیم گیری‌های کلان

مومنی ضمن تشریح این موضوع که چگونه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور در دام رانت جوها قاعده گذاری می‌کند، اظهار کرد: کانال های اصلی تسخیرشدگی حکومت ها به دست مفت خورها، دلال ها و رانتی ها، موسسه های مالی، موسسه های بانکی به ویژه بازار بورس و بانک مرکزی و رفتارهای مالی دولت است و اگر موارد یاد شده زیر ذره‌بین قرار بگیرند و راه بر طمع های رانتی در این کانالها بسته شود نجات پیدا می‌کنیم.