بایگانی‌های اقتصاددانان | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
اساتید و نخبگان اقتصادی در دیدار با رئیسی چه گفتند؟ 24 تیر 1400

اساتید و نخبگان اقتصادی در دیدار با رئیسی چه گفتند؟

اساتید و نخبگان اقتصادی در دیار با رییس جمهور منتخب نقشه وضعیت فعلی اقتصاد ایران را ترسیم کرده و راهکارهای عملی برای حوزه های بانکی، بورس، مالیات و ارز دولتی ارائه کردند.