بایگانی‌های افزایش حقوق | پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه
احتمالات افزایش حقوق‌ کارمندان 30 شهریور 1400

احتمالات افزایش حقوق‌ کارمندان

هزینه‌های دولت به طور مستمر در حال افزایش است اما در مقابل درآمدهای محدودی دارد، یکی از این هزینه‌ها پرداخت حقوق کارمندان است که با توجه به وضعیت بودجه‌‎ای دولت امکان افزایش ندادن حقوق کارکنان وجود دارد. آیا افزایش حقوق برای سال آینده منتفی است؟