بایگانی‌های آزمون | رشد و توسعه
دستگاه آزمون سنگ و خاک بومی‌سازی شد ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

دستگاه آزمون سنگ و خاک بومی‌سازی شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه دیلاتومتر برای آزمون سنگ و خاک در گودبرداری‌ها شدند.