بایگانی‌های آریسا بسپار پارس | رشد و توسعه
اجبار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از تولیدات داخلی برای کاهش هزینه‌ها ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

اجبار تولیدکنندگان داخلی به استفاده از تولیدات داخلی برای کاهش هزینه‌ها

شرکت آریسا بسپار پارس، در حوزه تولیداتی در زمینه باتری خودرو فعالیت می‌کند. این محصولات می‌تواند عمر باتری خودرو را افزایش دهد و در مواردی نیز این قابلیت را ایجاد می‌کند که از آنها در چرخه دوباره تولید باتری استفاده کرد. از این رو، فرصتی از دل تحریم‌ها حاصل شد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند به منظور کاهش هزینه‌های خود این محصولات را تهیه کنند.