رییس سازمان امور مالیاتی نوشت: آیین نامه جداسازی حساب های شخصی و تجاری به زودی ابلاغ می شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی رشد و توسعه؛ داود منظور در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پیش نویس طرح پیش نویس آیین نامه تفکیک حساب های شخصی و تجاری تدوین شده و به زودی ابلاغ می شود.

این طرح در ادامه شفاف سازی معاملات و کاهش فرار مالیاتی به موجب قانون مالیات های مستقیم و همچنین پایانه های فروش تدوین شده است.