به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،  آخرین قیمت طلا در ۴ اسفند ۱۴۰۰ را مشاهده می‌کنید. قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان انس طلا ۱,۹۰۰.۵۱ (۰.۲۵%) ۴.۷۱ ۱,۸۹۱.۸۷ ۱,۹۱۳.۹۵ ۱۹:۵۶:۲۱ انس نقره ۲۴.۲۱ (۰.۹۲%) ۰.۲۲ ۲۳.۹۱ ۲۴.۳۵ ۱۹:۵۲:۳۱ طلای ۱۸ عیار ۱۱,۸۸۷,۰۰۰ (۱.۱۷%) ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱۹:۵۶:۳۰ طلای ۲۴ عیار ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (۱.۱۸%) ۱۸۵,۰۰۰ […]

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه،  آخرین قیمت طلا در ۴ اسفند ۱۴۰۰ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا ۱,۹۰۰.۵۱ (۰.۲۵%) ۴.۷۱ ۱,۸۹۱.۸۷ ۱,۹۱۳.۹۵ ۱۹:۵۶:۲۱
انس نقره ۲۴.۲۱ (۰.۹۲%) ۰.۲۲ ۲۳.۹۱ ۲۴.۳۵ ۱۹:۵۲:۳۱
طلای ۱۸ عیار ۱۱,۸۸۷,۰۰۰ (۱.۱۷%) ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱,۷۴۶,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱۹:۵۶:۳۰
طلای ۲۴ عیار ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ (۱.۱۸%) ۱۸۵,۰۰۰ ۱۵,۶۶۲,۰۰۰ ۱۶,۰۵۳,۰۰۰ ۱۹:۵۶:۳۰