مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ با حضور رئیس دانشگاه صنعتی شریف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، دبیرعالی شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در دانشگاه شریف برگزار شد.

گزارش این نشست در راه اشتغال‌زایی، تولید و کارآفرینی است آمده است.

عکاس: علی تاجیک